ADÓ 1%, Alapítvány

KÉRJÜK, SEGÍTSEN ADÓJA 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL!

MOZDULJ ALAPÍTVÁNY        –       Adószám : 18887213-1-18

A Szombathelyi Bercsényi Miklós Általános Iskola 1997-ben hozta létre a Mozdulj Alapítványt. (9700 Szombathely, Bercsényi u. 1.) Számlaszáma: 72100251-11061906

Az alapítvány célja:

 • az oktatás technikai feltételeinek javítása
 • az iskola szabadidős programjainak támogatása
 • tanulmányi-, sport- és kulturális versenyek, vetélkedők, pályázatok lebonyolítása
 • nehéz körülmények között élő jó tanuló, jó sportoló diákok segítése
 • kiemelkedő teljesítményű tanulók jutalmazása
 • integráltan oktatott ép értelmű mozgáskorlátozott, látás- és hallássérült tanulók segítése

Az alapítvány az osztályok szülői közösségeinek támogatásából, pályázatokból és a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásaiból gazdálkodik. Az alapítványi vagyon kezelője társadalmi munkában az 5 személyből álló kuratórium, melynek 2 pedagógus és 3 szülő a tagja.

Az alapítvány évente ismétlődően támogatja

 • az erdei iskolát, a gyermeknapot,
 • az iskola sporteszközeinek karbantartását és sportszerek beszerzését,
 • a tanulók versenyeken való részvételét (sakk és darts diákolimpia, tanulmányi versenyek, stb),
 • nyelvvizsgákat,
 • kulturális programokat (színházlátogatás, Zenemanó bérlet, operaelőadás, múzeumpedagógiai előadások, kulturális seregszemléken történő fellépések, stb),
 • jutalomkirándulást Büszkeségeinknek, akik a legtöbbet tették iskolánk hírnevének öregbítéséért.

A 2018-19-es tanévben kiemelt projektjeink támogatásához is hozzájárulhat adója 1%-ának felajánlásával:

 1. Új szakköreinket a mindennapi életre nevelés céljából hoztuk létre. Kertész szakkörünk infrastruktúrájának megteremtésére, valamint a művészeti nevelés eszközeinek beszerzésére fordítanánk hozzájárulását.
 2. Iskolánk fő profilja az informatika, melynek tárgyi feltétele folyamatos fejlesztést igényel. Segítségét e területen is hasznosítani tudnánk.

A Mozdulj Alapítvány kuratóriuma ezúton is kéri és köszöni a szülők, pedagógusok, támogatók felajánlásait, amely hozzájárulás a Szombathelyi Bercsényi Miklós Általános Iskola nevelő-oktató munkájának eredményeihez.

KÉRJÜK ÉS KÖSZÖNJÜK!

 

 

Tisztelt Szülők!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy iskolánk Mozdulj Alapítványának számlájára 2018-ban

284.177 Ft érkezett az adó 1% felajánlásokból.

Nagy tisztelettel köszönjük mindazoknak, akik iskolánk tanulóinak javára ajánlották fel e támogatást.

Az Alapítvány alapító okirata szerint tartós közérdekű célját az alábbi konkrét tevékenységekkel valósítja meg:

– az oktatás technikai feltételeinek javítása

– az iskola szabadidős programjainak támogatása

– tanulmányi, sport- és kulturális versenyek, vetélkedők, pályázatok lebonyolításának előmozdítása

– nehéz körülmények között élő jó tanuló, jó sportoló diákok segítése

– kiemelkedő teljesítményű tanulók jutalmazása

– integráltan oktatott, sajátos nevelési igényű, ép értelmű mozgáskorlátozott tanulók segítése

A fenti célok alapján az 5 tagú kuratórium határozza meg, hogy mekkora támogatást kaphatnak az egyes területek.

Kérjük Önöket, amennyiben javaslatuk lenne a beérkezett összeg felhasználására, azt írásban juttassák el gyermekük osztályfőnökének.

Ötleteiket, javaslatukat előre is köszönjük.

Köszönettel:

      Pölöskei-Szovák Gertrúd              Beke Eszter

              titkár                                                           igazgató

A Bercsényi Miklós Általános Iskola 1997. december 8-án hozta létre a Mozdulj Alapítványt.

A Vas Megyei Bíróság 1998. január 8-án 3/1998. sorszám alatt vette nyilvántartásba.

A bírósági végzés száma: Pk. 60.143/1997/2.

Az alapítvány neve: MOZDULJ Alapítvány

Székhelye: 9700 Szombathely, Bercsényi u. 1.

Adószáma : 18887213-1-18

Számlaszáma: 72100251-11061906

Az alapítvány célja: A Szombathelyi Bercsényi Miklós Általános Iskolába (9700 Szombathely, Bercsényi Miklós u. 1.) járó tanulók nevelésének és oktatásának segítése.

Az alapítvány az osztályok szülői közösségeinek támogatásából, pályázatokból és a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásaiból gazdálkodik.

Az alapítványi vagyon kezelője társadalmi munkában a hét személyből álló kuratórium:

1. Vargáné Kovács Lívia elnök, képviselő Szombathely, Külső-Zanati út 132..
2. Pölöskei-Szovák Gertrúd titkár, képviselő Szombathely, 11-es huszár út 4.
3. Gáspár Kálmán tag Szombathely, Babits Mihály u. 41.
4. Laknerné Körmendy Hajnalka tag Vasszécseny, Rózsa u. 3.
5. Mogyorósi-Nagy Krisztina tag Szombathely, Bogáti u. 59.

Az alapítvány évente ismétlődően támogatja

 • az erdei iskolát,
 • az iskola sportlétesítményeinek karbantartását és sportszerek beszerzését,
 • az oktatást segítő eszközök vásárlását,
 • a napközis játékok gyarapítását,
 • a tehetséges tanulók versenyeken való részvételét anyagi rászorultság alapján,
 • kulturális programokon való részvételt.

A Mozdulj Alapítvány kuratóriuma ezúton is köszöni a szülők, pedagógusok, támogatók felajánlásait, amellyel hozzájárulnak a Szombathelyi Bercsényi Miklós Általános Iskola nevelő-oktató munkájának eredményességéhez.

Got Something To Say:

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.