Alapítvány

1százalék

Tisztelt Szülők!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy iskolánk Mozdulj Alapítványának számlájára 2016-ban

347814 Ft érkezett az adó 1% felajánlásokból.

Nagy tisztelettel köszönjük mindazoknak, akik iskolánk tanulóinak javára ajánlották fel e támogatást.

Az Alapítvány alapító okirata szerint tartós közérdekű célját az alábbi konkrét tevékenységekkel valósítja meg:

– az oktatás technikai feltételeinek javítása

– az iskola szabadidős programjainak támogatása

– tanulmányi, sport- és kulturális versenyek, vetélkedők, pályázatok lebonyolításának

előmozdítása

– nehéz körülmények között élő jó tanuló, jó sportoló diákok segítése

– kiemelkedő teljesítményű tanulók jutalmazása

– integráltan oktatott, sajátos nevelési igényű, ép értelmű mozgáskorlátozott tanulók segítése

A fenti célok alapján a 7 tagú kuratórium határozza meg, hogy mekkora támogatást kaphatnak az egyes területek.

Kérjük Önöket, amennyiben javaslatuk lenne a beérkezett összeg felhasználására, azt írásban juttassák el gyermekük osztályfőnökének.

Ötleteiket, javaslatukat előre is köszönjük.

Köszönettel:

Pölöskei-Szovák Gertrúd        Fokiné Rácz Ilona

titkár                                igazgató

 

 

 

A Bercsényi Miklós Általános Iskola 1997. december 8-án hozta létre a Mozdulj Alapítványt.

A Vas Megyei Bíróság 1998. január 8-án 3/1998. sorszám alatt vette nyilvántartásba.

A bírósági végzés száma: Pk. 60.143/1997/2.

Az alapítvány neve: MOZDULJ Alapítvány

Székhelye: 9700 Szombathely, Bercsényi u. 1.

Adószáma : 18887213-1-18

Számlaszáma: 72100251-11061906

Az alapítvány célja: A Szombathelyi Bercsényi Miklós Általános Iskolába (9700 Szombathely, Bercsényi Miklós u. 1.) járó tanulók nevelésének és oktatásának segítése.

Az alapítvány az osztályok szülői közösségeinek támogatásából, pályázatokból és a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásaiból gazdálkodik.

Az alapítványi vagyon kezelője társadalmi munkában a hét személyből álló kuratórium:

1. Vargáné Kovács Lívia elnök, képviselő Szombathely, Váci M. u. 56.
2. Pölöskei-Szovák Gertrúd titkár, képviselő Szombathely, 11-es huszár út 4.
3. Tolvaj Andrea gazd. ügyintéző Szombathely, Mikes Kelemen u. 3.
4. Gáspár Kálmán tag Szombathely, Babits Mihály u. 41.
5. Laknerné Körmendy Hajnalka tag Vasszécseny, Rózsa u. 3.
6. Farkasné Jánosi Ágota tag Szombathely, Pázmány P. krt. 56.
7. Mogyorósi-Nagy Krisztina tag Szombathely, Bogáti u. 59.

Az alapítvány évente ismétlődően támogatja

  • az erdei iskolát,
  • az iskola sportlétesítményeinek karbantartását és sportszerek beszerzését,
  • az oktatást segítő eszközök vásárlását,
  • a napközis játékok gyarapítását,
  • a tehetséges tanulók versenyeken való részvételét anyagi rászorultság alapján,
  • kulturális programokon való részvételt.

A Mozdulj Alapítvány kuratóriuma ezúton is köszöni a szülők, pedagógusok, támogatók felajánlásait, amellyel hozzájárulnak a Szombathelyi Bercsényi Miklós Általános Iskola nevelő-oktató munkájának eredményességéhez.

Vélemény, hozzászólás?