Étkezés lemondása

Lemondását kérem a következő e-mail címre szíveskedjen elküldeni: elelmezes@gamesz.szombathely.hu

Levelében feltétlenül szerepeljen :
• gyermeke neve
• oktatási intézménye (iskola/kollégium)
• osztálya
• lemondani kívánt napok

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.