Igazgatónő köszöntője az első szülői értekezlet alkalmából

Kedves Szülők!

Szeretettel köszöntöm Önöket  iskolánk új intézményvezetőjeként.

Beke Eszter

Örömmel vállaltam el az idei tanévtől intézményünk vezetését. Örömmel vállaltam el, mert olyan tanári karra támaszkodhatok, aminek tagjai  kiváló pedagógusok, megbízható, szakma és gyermekszerető tanítók és tanárok. Kijelenthetem, hogy kollégáim az inkluzív iskolánknak méltó  pedagógusai. A város valamennyi integrált iskolája közül, csak a Szombathelyi Bercsényi Miklós Általános Iskola nyerte el ezt a megtisztelő címet. Ezért mi sokat tettünk.  Gyerekbarát, gyerekre figyelő iskola a miénk. Nemcsak fogadjuk, hanem befogadjuk a tanulóinkat. A nevelőmunkánk kiindulópontja a gyermekek elfogadása, a beléjük vetett bizalom.

Elismerjük a tanulók sokszínűségét,  tiszteljük a diákjaink közti különbséget s célunk , hogy  minél hamarabb kiderítsük, hogy ki miben ügyes, tehetséges.

Gyakran mondjuk:: Van hozzá tehetséged, képes vagy rá.

Az én legfőbb célkitűzésem pedig,   hogy vezetésem alatt mindenki jól érezze magát iskolánkban, gyermek tanár  egyaránt. Kötelesség helyett élvezetté tegyük a tanulást, s így váljon legfőbb értékké a tudás. Olyan iskolát szeretnék, ahova jó belépni, ahol a gyerekek munkáival díszített az épület, ahol barátságos közösségi terek hívogatják a gyermekeiket.

Olyan iskolát szeretnénk, ahová a gyerekek szeretnek járni és büszkék arra, hogy bercsényisek, ahol a bercsényis szellemiség érződik.

Olyan iskolát szeretnék, ahol a tanulók beleszólnak az iskola életébe, előállnak ötleteikkel, ahol a diákönkormányzat képviseli az érdekeiket. Feltétlen számítok a diákparlament működésére is.

Vallom, hogy a jó iskola élményt adó hely, ahol nem csak füzetet és könyvet lát a gyermek, hanem ahol gondolkodni tanul, ahonnan életre szóló élményekkel távozik. Az olyan iskolában, ahová a gyerekek szeretnek járni, ott a diák tanulmányi teljesítménye is javul.

 

Kérem az Szülői munkaközösség  tagjait,a  kedves szülőket, hogy számoljanak be, arról a sok elképzelésről,újításról, előremutató terveinkről, amit az szülői munkaközösségi értekezleten Önök elé tártunk.

 

Kedves bercsényis  Szülők! Bizonyára önökben is  tudatosult az, hogy a sikeres, hatékony iskolai munka kulcstényezője az intézmény partnerközpontú működése, a szülőkkel való szoros  együttműködése.

 

A társadalom hatalmas nagy változáson ment át. Én azt hiszem, hogy ilyen szembetűnő változás az emberiség életében nem sokszor zajlott le. Most azonban az informatika, a mindennapi élet robbanásszerű változást hozott, ami felgyorsította az életünket, és így természetszerű, hogy a gyermekek és a felnőttek viselkedése is nagymértékben megváltozott. Z generációnál tartunk, akik a facebook, az okos telefon, a digitális világ gyermekei. Nem igazán tudjuk azt, hogy ebben a korban mi az, ami lehetőség számunkra, mi az, amit megengedhetünk magunknak, és hol van a határ. Ez a bizonytalanság a felnőtt világra jellemző elsősorban, de a gyermekek utánzás nyomán tanulnak. Amikor elégedetlenek vagyunk a gyerekeinkkel, akkor nagyon sokszor nem vetünk számot azzal, hogy szülőként, pedagógusként mi hogyan viselkedünk, milyen modellt nyújtunk a gyermekeknek, a végeredményen pedig meglepődünk, amikor nekünk nem tetsző dolgokkal találkozunk.

Ezért is tartjuk nagyon fontosnak a munkánk során azt, hogy Önökkel, kedves szülők együtt munkálkodjunk. Értsék meg kedves anyukák és apukák, hogy mi nem Önök ellenében akarjuk a gyermekeiket nevelni, hanem Önökkel együtt.

Többször hallottam már ezt a mondatot„én eltartom, öltöztetem, etetem a gyereket, biztosítom neki a zsebpénzt, az iskola dolga az, hogy nevelje”. Nagyon elszomorodom ilyenkor. Ez egy hárompillérű rendszer: a szülő és az iskola össze kell fogjon a gyermek érdekében, és a gyermek, aki erősen kötődik a szülőhöz, könnyebben elfogadja a pedagógus szigorát, az utasításait, hogyha olyan visszajelzést kap a szülőtől, hogy ez a megfelelő nevelési eszmény.

 

Ahhoz, hogy a szülők és az iskola nevelői közötti együttműködés valóban eredményes legyen, 3 dolgot hangsúlyoznék ki.

  • Meg kell próbálnunk egymással tisztességesen viselkedni. A kapcsolatunk kölcsönös tiszteletre és bizalomra kell, hogy épüljön;
  • Kérem Önöket, hogy az érintkezés közöttünk legyen elfogadó, nyílt, őszinte, szívélyes, jóindulatú;
  • Továbbá kérem Önöket, hogy a tanulóval kapcsolatos problémák esetén legyenek nyitottak egymás és az iskola  érveire, álljanak készen arra, hogy közösen keressük meg a legjobb megoldást.

Mindenkinek eredményes tanévet kívánok! Forduljanak, hozzám bizalommal!

Beke Eszter

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.