Hogyan keressek a könyvtárban

SZÉPIRODALOM

 • A magyar szerzők szépirodalmi műveit (mese, regény, vers, dráma) szerző családnevének kezdő betűjénél találod meg.
  Pl: Móra Ferenc meséit az M betűnél fogod megtalálni.
 • Ha a szerző külföldi, akkor a következőkre figyelj!
  Pl. Felix Salten Bambi című könyvét az S betűnél találod meg, hiszen az ő családneve a Salten. A sorrend tehát fordított!
 • Egy szerző különböző műveit a címek kezdőbetűi alapján tesszük sorba a polcon. Ilyenkor a címkezdő névelőt nem vesszük figyelembe. Pl.:
  Móra Ferenc: A cinege cipője
  Móra Ferenc: Dióbél királyfi
  Ha egy műnek háromnál több szerzője van, akkor a mű címének kezdőbetűjénél keresd!

A könyvtári abc eltér a magyar abc-től!

hogyan_keressek_a_konyvtarban

ISMERETKÖZLŐ MŰVEK

 • Itt a könyveket a témájuk szerint csoportosítjuk, vagyis az egy témáról szóló könyvek egy csoportba kerülnek.
 • Az azonos témán belül a könyveket ismét a szerzők családnevének kezdőbetűje alapján rendezzük sorba.
 • Ezekben a könyvekben is a keresésnél fontos szerepe van a tartalomjegyzék és a mutatóknak.

KÉZIKÖNYVTÁR

 • A kézikönyvtárban olyan ismeretközlő irodalmi műveket találsz, amelyeket nem lehet kikölcsönözni. Ezek a könyvek adatok gyors megtalálásában segítenek.
 • A kézikönyvek fajtái:
  • szótárak
  • lexikonok
  • enciklopédiák
  • térképek, atlaszok
  • adattárak
  • címtár
  • kronológia
  • statisztikai kiadványok
  • határozókönyvek

A kézikönyvekben való keresésben a betűrend, a tartalomjegyzék és a mutatók segítenek.

A könyvek csoportosítása ETO számok szerint

000 Általános művek

100 Bölcselet, filozófia

200 Vallás

300 Társadalomtudomány

310 Statisztika

370 Neveléselmélet

390 Néprajz

391 Népviseletek

395 Illemtan

398 Legendák, ünnepi szokások

500 Természettudomány

502 Környezetvédelem

510 Matematika

520 Csillagászat

530 Fizika

540 Kémia

560 Őslénytan

570 Biológia

580 Növénytan

590 Állattan

600 Alkalmazott tudományok

608 Találmányok

609 Orvostudomány

613 Egészségügy

620 Technika

629 Közlekedés

681 Számítástechnika

689 Barkácsolás

700 Művészet, Sport

720 Építészet

730 Szobrászat

750 Festészet

770 Fényképészet

780 Zene

790 Szórakozás

796 Sport

800 Irodalom- és nyelvtudomány

802 Angol nyelv

803 Német nyelv

809 Magyar nyelv

810 Irodalomtudomány

894 Magyar irodalom

900 Földrajz, történelem

908 Honismeret

912 Térképek

914 Európa földrajza

914.39 Magyarország földrajza

920 Életrajzok

930 Történelemtudomány, Világtörténelem

943.9 Magyarország története