Leendő elsőseinknek

iskolai-beiratkozás

Tisztelt Szülők!

A beírásra 2019-ben április 11. (csütörtök) 8.00-19.00 óráig, valamint április 12. (péntek) 8.00-18.00 óráig kerül sor.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok már letölthetők. Kattintson a megnyitni kívánt dokumentum nevére! Töltse ki és hozza magával őket a beiratkozáskor!

jelentkezesilap

szuloifelugyelet

tartozkodasinyilatkozat

etikahit

 

Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, hogy a kréta e-ügyintézés menüpontban történő ügyintézéshez nyújtunk segédletet.

KAFFEE projekt tájékoztató kiadvány

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kerelmek

A beiratkozáshoz személyesen is meg kell jelenni.

 

A beiratkozással kapcsolatos tudnivalók

A beíratás napján szükséges dokumentumok

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • igazolás az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléréséről (óvoda igazolása, valamint egyéb szakvélemény, ha van)
  • jelentkezési lap (iskolánk honlapjáról letölthető) – minden esetben ki kell tölteni
  • szülői nyilatkozat a hit- és erkölcstan vagy etika tantárgy választásáról (iskolánk honlapjáról  letölthető) – minden esetben ki kell tölteni
  • szülői nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről (iskolánk honlapjáról letölthető) – csak abban az esetben kell kitölteni, ha a gyermeknek nincs lakcímkártyája, vagy a rajta szereplő lakcím nem azonos az életvitelszerű címmel, vagy a szülő és a gyermek lakcímkártyája nem azonos címre szól
  • szülői nyilatkozat a felügyeleti jog gyakorlásáról (iskolánk honlapjáról letölthető) – csak abban az esetben kell kitölteni, ha a szülők elváltak, és a bíróság rendelkezett a felügyeleti jogról

Kérjük, lehetőleg kitöltött jelentkezési lappal érkezzenek a beíratásra. Amennyiben a szülők közös felügyeleti joggal rendelkeznek, de a beíratásra csak egyik szülő jön, a másik szülő írja alá előre a jelentkezési lapot.

Hit- és erkölcstan

A beiratkozáskor a hit- és erkölcstan oktatását vállaló egyházi jogi személy képviselője is jelen lehet, a szülőnek – igény esetén – a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatban tájékoztatást nyújthat.

Diákigazolvány

1.) A leendő 1. osztályos tanuló részére Adatlap igényelhető a Szombathelyi Járási Hivatal Szombathelyi Kormányablakainál.) Ide vinni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, érvényes lakcímkártyáját.

2.) Az elkészült Adatlapot és a lakcímkártyát a beiratkozáskor az iskola titkárságára kell behozni.

Oltási könyv, TAJ-kártya

A járási tisztifőorvos kérése, hogy a beíratásnál a szülő mutassa be a gyermek oltási könyvét és TAJ kártyáját az iskola védőnőjének. Fontos, hogy a gyermek rendelkezzen az 5 éves kori státuszlappal.

 

 

Letölthető formátum:

Felhívás2019_.

 

 Letölthető formátum:

Közlemény

 

Iskolánk beiratkozási körzete

Balogh Gy. u., Barátság u., Bercsényi M. u., Éhen Gyula tér, Gyurits A. u., Hajnal u., Károlyi A. u., Kenyérvíz u., Kinizsi P. u., Kis u., Kisfaludy S. u. 28-74-ig és 13-67-ig (Wesselényi és Nádasdy u. között), Mikes Kelemen u., Nádasdy F. u. 2-24. és 7-27.(Szent Márton u. és a Szelestey L. u. között), Nádor u., Nyár u., Ősz u., Pázmány P. krt., Szent Márton u., Széll K. u. 10-54. és 17-51-ig (Wesselényi u. és Éhen Gy. tér között), Szent Márton tér, Szőkeföldi u., Tavasz u., Vasút u. 2-8. és 1-7-ig (Szent Márton u. és Éhen Gy. tér között), Vörösmarty M. u.2-32. és 1-21-ig (Szent Márton és Szelestey L. u. között), Welther K. u. 2-14. és 1-13-ig (Széll K. u. és Szelestey L. u. között)

 

Érdeklődni a következő címen lehet:

Szombathelyi Bercsényi Miklós Általános Iskola

9700 Szombathely, Bercsényi u. 1.

Telefon: 94/312-495

E-mail: bercsenyi@bercsenyi-szombathely.hu

 

 


Nagyobban való megtekintéshez kattintson a képre

honlapra a régi helyett iskolaismertető 2017-1

honlapra a régi helyett iskolaismertető 2017-2

Got Something To Say:

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.