Kuruc-labanc összecsapás a Bercsényiben

„Közhírré tétetik, hogy a Bercsényi Miklós Általános Iskolában a jubileumi hét keretében az alsó tagozatosok kuruc és labanc csapata egymással összeméri erejét.”

A két csapat felsorakozott a tornateremben berendezett csatamezőn. Kipróbálhatták, hogy ki tud gyorsabban átjutni a vizes árkon, ki szerzi meg előbb az ellenség zászlaját. Testnevelés órán használatos szekrényekből várat építettek, amit a csapatoknak meg kellett ostromolni. Kedvelt játékaink sem maradhattak ki az összecsapásból. Szerveztek kuruc-labanc fogójátékot, gyorsasági és ügyességi feladatokat is. Ebben az összecsapásban nem a győzelem, hanem a szórakozás a játék, és a mozgás öröme volt a lényeg. Végül a kifáradt csapatokat a tábori konyhában készült zsíros kenyér és szomjoltó üdítő várta.

Az alsósok ezzel zárták a Bercsényi hét programjait.

Koszorúzás az alapítás 25. és a névfelvétel 20. évfordulója alkalmából

A Bercsényi Miklós Általános Iskola jubileumi hetének egyik eseményeként, 2008. április 22-én délelőtt megkoszorúztuk, a közelmúltban elhunyt Tornay Endre András által készített Bercsényi Miklóst ábrázoló sztélét. A kuruc kor megidézésében segítségünkre voltak a körmendi Batthyány Bandérium lovas katonái és Joós Tamás énekmondó is. A sztélénél koszorút helyeztek el a Bercsényi Miklós Általános Iskola pedagógusai, a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat.

A napunk a kuruc kor jegyében folytatódott. Bercsényi Miklós és hű főurai látogattak el hozzánk korabeli jelmezben, és nézték végig a bercsényis gyerekek vetélkedését. Február óta 20 próbát kellett teljesítenie a tanulóknak. A feladatok a Rákóczi-szabadságharchoz kapcsolódtak. Többek között kuruc-magyar szótárat, korabeli frizurát készítettek a diákok, valamint totó és keresztrejtvény formájában adtak számot a korról szerzett tudásukról. Az utolsó 5 feladat megoldására ezen a délelőttön került sor. Az alsó tagozatosoknak 13 próbatétellel kellett megbirkózniuk.

A próbákat hősiesen teljesítő osztályok jutalmul egy-egy tortát kaptak az iskola születésnapja alkalmából.

Tovább a galériához…

Gróf Bercsényi Miklós és hű barátai jöttek le hozzánk

Történelmi vetélkedő a Bercsényi Miklós Általános Iskolában

Iskolánk fennállásának 25 éves jubileuma és névfelvételének 20 éves évfordulója alkalmából a város és város környéki iskolák számára-immár hagyományként- meghirdette a Bercsényi és kora történelmi vetélkedőt. A felhívásra nyolc iskola jelentkezett.

Névadónk, tiszteletére készült „Bercsényi emlékfal” falavatásával kezdődött a vetélkedő. Az alkotó, Foki Éva, gróf Bercsényi életének egy-egy momentumát egy vonat ablakain keresztül jelenítette meg. E sajátos és modern látásmódról szólt és méltatta az alkotó munkásságát Mayer László a Vas Megyei levéltár igazgató helyettese.

Az ünnepélyes megnyitó után meglepetés várt a versenyzőkre és a vendégeinkre. A kuruc korba látogathattak el velünk. Bercsényi Miklós és felesége, hű barátaikkal egyetemben iskolánkban egy igazi főúri lakomán vettek részt. A magyar főurak és imádott hölgyeik korabeli öltözékekben, díszes asztal mellől figyelték a XXI. Századi diákok vetélkedését.

A feladatok nagyon sokrétűek voltak. Történelmi totó és skandináv lottó szelvény kitöltése mellett activityt is játszottak a csapatok. Képfelismerő, topográfiai képességüket is próbára tehették. Az utolsó feladat, akár egy casinóban is lehetett volna. A versenyzők egyetlen helyes válaszért annyi pontot kaphattak, amennyit felajánlottak, és természetesen hibás megoldás esetén ennyit veszíttek el.

A hősies küzdelemben végül első helyezett lett a Nyitra utcai ÁMK egyes számú csapata, őket követte a nyitrások kettes számú csapata, a harmadik helyezést pedig a váti Általános Iskola diákjai szerezték meg.

Tovább a képekhez….

Éves programsorozat az esélyegyenlőség jegyében

Iskolánk 2007-ben bekapcsolódott az Európai Unió által meghirdetett „2007 az Esélyegyenlőség éve” magyarországi programsorozatba. Rendezvényeinkkel az esélyegyenlőség megteremtésének fontosságára szerettük volna felhívni a figyelmet.Legjelentősebb programunk az a regionális szintű találkozó volt, amelyet integrált oktatást folytató intézmények számára szerveztünk. A részt vevő iskolák képviselői hat alkalom (értelmi és mozgásfejlesztő foglalkozások, integrált matematika- és történelemóra) keretében betekintést kaphattak az iskolánkban folyó tanításba, majd az egyes intézmények prezentációk megtekintésével, illetve egy kerekasztal-megbeszélés során egymás munkáját is megismerhették. A program sikerességét többek között az is bizonyítja, hogy az intézmények képviselői a jövőben is tartani kívánják egymással a kapcsolatot.

Iskolánk számára rendkívül fontos, hogy olyan intézményekkel, civil szervezetekkel is együttműködjünk, amelyek már hosszabb ideje foglalkoznak az integrált oktatással. Tőlük a közös tanácskozások, konzultációk keretében a napi problémák megoldásához kaphatunk konkrét szakmai segítséget. Rendszeres a kapcsolatunk a, Mozgásjavító Általános Iskola
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthonnal, a Szombathelyen működő Aranyhíd Nevelési és Oktatási Integrációs Központtal, illetve a Vas megyei Mozgássérültek Egyesületével.

Az integrált oktatás módszereinek, eszközeinek terjesztése érdekében bemutató órákat szerveztünk, amelyeken pedagógusok és az érdeklődő szülők vettek részt.

Hagyományos „Szülők Iskolája” programsorozatunk három alkalommal – Drog és buli; A média a személyiség gyilkosa is lehet; Szenvedélybetegségek – foglalkozott az esélyegyenlőség problémájával. A szülők ezen témakörökben szakemberek előadásait hallgathatták meg. A mozgáskorlátozott tanulók szüleinek – az őket speciálisan érintő témákban – pszichológus közreműködésével rendeztünk kerekasztal-beszélgetést. Szintén ennek a körnek a problémáival foglalkoznak az azóta is kéthavonta sorra kerülő konzultációk, amelyeken az osztályfőnökök, a gyógypedagógiai asszisztensek és az iskolavezetés képviselői is jelen vannak. Ezek a tapasztalatcserék a felek közötti megfelelő információáramlást biztosítják.

A pedagógusokon és a szülőkön kívül a tanulókat is bőséges programkínálat várta egész évben. „Esélyegyenlőség” címmel városi szintű rajz- és fotópályázatot hirdettünk az általános iskolás korosztály számára. A pályázóktól sérült emberek élethelyzeteiről, mindennapjairól készült alkotásokat kértünk. A legszebb alkotásokból pedig kiállítást rendeztünk.

Iskola Diákönkormányzata is csatlakozott a programsorozathoz. A tolerancia jegyében nagyszabású, városi szintű Esélyegyenlőségi Diáknapot szervezett azzal a céllal, hogy a tanulók figyelmét felhívja az esélyegyenlőség megteremtésének fontosságára, illetve a mozgáskorlátozott diáktársaik élethelyzeteire, problémáira. Az egyes állomásokon mindenki kipróbálhatta a kerekes székkel való közlekedést, csörgőlabdázást, a vakvezető kutyákkal való közlekedést egy akadálypályán, a szájjal festést, és bárki megismerkedhetett a jelbeszéddel. A nap fénypontját pedig a kerekes székes Gördülő Tánccsoport fellépése jelentette, melyet óriási siker kísért.

Alsós tanulóink körében integrált, szabadidős sportnapot szerveztünk. Az izgalmas verseny keretében a diákoknak az egyes feladatokat mozgáskorlátozott társaikkal együtt és hozzájuk hasonlóan kellett megoldaniuk, vagyis kerekes székben ülve darts-oztak, kosárlabdáztak, asztaliteniszeztek.

Különös jelentőséggel bíró esemény volt az országos „Mindenki színháza” című programsorozat keretében lebonyolított színházlátogatás, amelyen mozgássérült tanulóink is lehetőséget kaptak arra, hogy a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház Valahol Európában című előadását megtekintsék.

Fontos volt számunkra, hogy a programsorozatunkról minél többen tájékozódjanak, és ezáltal felhívjuk a figyelmet az esélyegyenlőség probléma körére és az ezzel kapcsolatos tevékenységünkre. Minden egyes eseményre meghívtuk a média képviselőit, illetve írásban informáltuk őket. Mindennek eredményeként, a megyei hírlap, az országos és regionális televízió több alkalommal is beszámolt a rendezvényeinkről. Iskolánk diákújságjában, illetve a weboldalán is megjelentettük a legfontosabb történéseket.

Úgy érezzük, hogy rendezvénysorozatunk elérte célját. Természetesen a jövőben is tervezzük hasonló programok szervezését.