Referencia iskola

1. Intézmény bemutatása

2. Előminősítési nyilatkozat

3. Referencia intézmény működési dokumentumai

     3.1 A belső kapcsolatrendszer

     3.2 A szolgáltatások bemutatása

     3.3 Belső működést szabályozó dokumentumok

     3.4 Kapcsolatrendszer

     3.5 Erőforrások

            Továbbképzési terv

            PR és kommunikációs tevékenység

4. Jó gyakorlat adaptációs csomagja

     4.1 Intézményi működés bemutatása

     4.2 A jó gyakorlat céljai, eredményei, hasznosulásának eddigi tapasztalatai

     4.3 Ellenőrző, értékelő eszközök

     4.4 Adaptáció eljárásrendje

     4.5 Szakmai anyagok

5. Jó gyakorlataink

6. Képek, PR anyagok

Got Something To Say:

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.