Tájékoztató az intézményvezetői pályázatok véleményezéséről, valamint a nevelőtestületi és alkalmazotti közösség vélemény-nyilvánító szavazásának eredményéről

Fokiné Rácz Ilona igazgatónő nyugdíjba vonulása miatt a Szombathelyi Bercsényi Miklós Általános Iskola élére a 2017-18-as tanévtől új vezető kerül. A megüresedő posztra 3 pályázat érkezett Avasné Lendvai Viktória tanító, Beke Eszter és Káldi Ottó tanárok részéről.

 

A törvényben meghatározottak szerint az intézmény pedagógusai mellett a Szülői Szervezet, az iskolai Diákönkormányzat, az Intézményi Tanács és a Szombathelyi Pedagógusok Szakmai Képviselete jogosult a pályázatokkal kapcsolatban beadni az általuk közösen kialakított írásos véleményt. Mivel az Intézményi Tanács tagjai más fórumokon éltek véleménynyilvánítási jogukkal, így részükről nem érkezett be összegzés.

 

A többi közösség az alábbiakban foglalta össze véleményét:

 

A Szombathelyi Pedagógusok Szakmai Képviselete véleménye a pályázatokról:

A 2017. május 8-án 15 órakor kezdődő nevelőtestületi értekezlet zárásaként a pályázatok támogatásáról megtartott véleményező szavazás az alábbi eredményt hozta (részlet a véleményező nevelőtestületi jegyzőkönyvből):

 Nevelőtestületi szavazás

 

A 2017. május 8-án nevelőtestületi értekezletet követő alkalmazotti értekezlet zárásaként a pályázók személyének támogatásáról megtartott véleményező szavazás az alábbi eredményt hozta (részlet a véleményező alkalmazotti jegyzőkönyvből): beszúrás

 Alkalmazotti szavazás

Az iskola élére kinevezett igazgató személyéről várhatóan 2017. július 10-én születik döntés a minisztériumban.

 

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.